De door u verstrekte gegevens zullen door de provinciale dienst mobiliteit (de verwerkingsverantwoordelijke) worden verwerkt en 3 jaar bewaard worden. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt voor het aanvragen van fuifbussen. Voor meer info en voor de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u door naar onze website. www.limburg.be/privacybeleid

Bijbehorende items van deze site